Højmesse i kirken og gudstjeneste i Præstegårdsladen

For at give plads til alle – og plads til både tradition og fornyelse – har vi valgt at afholde 2 gudstjenester hver søndag. 

Præsten medvirker ved begge gudstjenester – og holder samme prædiken ved begge gudstjenester.

Kirkekaffe serveres mellem de to gudstjenester, så deltagere i begge gudstjenester har en chance for at møde hinanden.  

 

Den almindelige højmesse

Den traditionelle højmesse

Dette er vores faste, genkendelige gudstjeneste. Gudstjenesten følger den fast form (liturgi) for gudstjenester i folkekirken, og rummer elementer, som er genkendelige fra kirker ud over hele jorden. 

Der er bøn, salmer, oplæsning af tekstafsnit fra Bibelen, en prædiken, som tager udgangspunkt i en bibeltekst eller et relevant tema, og nadver.

Her mærker vi traditionen. Indimellem vil der blive brugt messesang under liturgien, og nadveren vil have en udvidet liturgi.

Indimellem vil der være korsang, trompetspil m.m.

Tidspunkt: Søndag formiddag kl. 10.00.

Gudstjeneste i Præstegårdsladen 

Den alternative gudstjeneste


Søndagens anden gudstjeneste afholdes i Præstegårdsladen. 

Her medvirker en række frivillige fra menigheden; musikken ledes oftest af frivillige – nogle søndage blot af forsanger ved flyglet, andre søndage af en lovsangsgruppe eller et lovsangsband.

Her bruges både salmer og sange og nyere rytmiske lovsange.

Ofte vil der være mulighed for personlig forbøn.

Ved disse gudstjenester er der børnekirke og indimellem juniorkirke. 

Tidspunkt: Søndag kl. 11.15.

Ladegudstjenesten

Ladegudstjenesten


Ladegudstjenesten er en særlig variation af gudstjenesten i Præstegårdsladen. Den afholdes en gang om måneden.
Hele gudstjenesten ledes og arrangeres af menigheden selv, og sang og musik ledes af et lovsangsband sammensat til netop disse gudstjenester. 

En skøn gudstjeneste fuld af liv – hvor der indimellem eksperimenteres med form og forskellige indslag.  

 

 

Familiegudstjeneste

Familiegudstjeneste

Med jævne mellemrum afholdes gudstjenesten i Præstegårdsladen som en familiegudstjeneste, målrettet alle aldersgrupper og specielt børn og familier. Salmer og sange er skrevet specielt til børn. Her bruges alt fra historiefortælling til dukker, når dagens budskab skal videregives. På søndage med familiegudstjeneste er der ikke særskilt børnekirke.

 

Fromesse

Kort morgengudstjeneste uden nadver, oftest kl. 9.00. Disse gudstjenester afholdes i præsternes ferie og fri-weekends.
Her medvirker ofte en af vores gode nabopræster: Tina Buchwald (Blistrup), Else Korsholm (Esbønderup-Villingerød), Ole Buchardt eller Gabrielle Togsverd-Nilausen (Gilleleje) og Sarah Auken (Søborg). Indimellem får vi hjælp fra andre gode præster.