Andre gudstjenester

I løbet af året afholder vi en række anderledes gudstjenester. Her er en kort introduktion til flere af dem:

2. pinsedag

2. pinsedag er altid fælles udendørs gudstjeneste med alle nabosognene. Vi mødes på Søborg Slotsruin kl. 10:30 og nyder sommerdagen og fællesskabet på et af Nordsjællands smukkeste steder.
Medbring stole og madkurv til picnic bagefter. I 2013 holdes talen af Pia Niebuhr fra Mårum.

Konfirmandstart – gudstjeneste for begyndere

Konfirmandstarten markeres en søndag i september måned, hvor gudstjenesten bliver forklaret for nybegyndere og der synges salmer, som vil kunne genfindes ved konfirmationerne. Se kalenderen.

Høstgudstjenesten

Høsten markeres ved gudstjenesten den 3. søndag i september kl. 10:30. Kirken er pyntet smukt og vi afholder traditionel offergang, hvor man kan give en pengegave, som fordeles ligeligt mellem nødhjælp og mission.

Alle Helgen

På Alle Helgens søndag afholdes en aftensgudstjeneste, som er en mindegudstjeneste med lystænding, navneoplæsning, musikindslag og solosang. De nærmeste pårørende til personer, som er blevet begravet fra Græsted kirke i årets løb, får en speciel invitation, men alle er selvfølgelig velkomne.

Mange bruger anledningen til at tænde lys på gravene. Bagefter byder vi på kaffebord med varm æblekage. Se nærmere oplysning om tid og sted i kalenderen.

1. søndag i advent

Gudstjenesten ligger i forlængelse af juletræstændingen på Torvet og er en stemningsmættet musikgudstjeneste.

De 9 læsninger

Efter engelsk tradition afholdes i begyndelsen af adventstiden De 9 Læsninger. Det er en stemningsfyldt gudstjeneste og koncert, hvor tilhørerne tages med i en vekselvirkning mellem kor- og musikindslag og læsninger. Gennem læsningerne føres vi gennem den store historie om Guds vej med verden fra skabelsen til genoprettelsen med Kristi komme. De senere år har Concentus leveret sang og musik.

Se kalenderen for nærmere oplysninger.

Gudstjenester for skoler og institutioner

I tiden op til jul og påske afholdes gudstjenester for skoler og daginstitutioner. Se kalenderen.

Juleaften

Juleaften i Græsted kirke afholdes der gudstjenester kl. 12:00, 14:30 og 15:00.