Mission, vision og værdigrundlag

Vision

Græsted Kirkes vision er:

  • at sognets beboere i alle aldre skal have mulighed for at være en del af og føle sig hjemme i det kristne fællesskab
  • at give rammerne for, at flere kan finde hjælp til personlig forankring i kristen tro og livsførelse

Mission

Græsted Kirkes opgave er at være hele Græsted Sogns folkekirke ved at efterleve Missionsbefalingen:

"Gå ud i alverden og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem og lærer dem".

Værdigrundlag

Græsted Kirke ønsker at være kendetegnet ved:

  • Nutidig og relevant forkyndelse af evangeliet
  • Åbent fællesskab med omsorg og rummelighed
  • Autentisk og bibelsk sand oplæring i kristen tro og liv
  • Respekt for tradition og plads til fornyelse