Gudstjenester på plejecentrene Skovsminde og Dagmarsminde

Skovsminde

Der afholdes gudstjeneste på plejecemteret Skovsminde, Skovsmindeparken 2 i Græsted, hver anden torsdag (ofte i lige uger) fra kl. 14:00–14:35. Vi mødes i cafeen eller i mødelokalet på 1. sal.
Præsterne skiftes til at medvirke. Forud for gudstjenesten er der kaffebord.

Har du en pårørende på Skovsminde, som ønsker at deltage, kan man henvende sig til en af præsterne, som så vil spørge en af vore frivillige medhjælpere om at hente vedkommende til gudstjeneste.

Vi holder også 3 særgudstjenester for ældre:

    • Hvert år afholdes en speciel julegudstjeneste i dagene op til jul.
    • Tirsdag efter påske inviterer vi til påskegudstjeneste i kirken kl. 13:00 med efterfølgende kaffebord og fællessang på Skovsminde.
    • Tirsdag efter høstgudstjenesten inviterer vi til høstgudstjeneste i kirken kl. 13:00. Her er der også efterfølgende kaffebord med høst- og efterårssange.

Der er ingen gudstjenester i juli måned.

 

Kommende gudstjenester

Dagmarsminde

Dagmarsminde ligger lige inde over sognegrænsen til Valby sogn. Dagmarsminde er et privat plejecenter med fokus på beboere med demens diagnoser. 

Ole Backer Mogensen er fast tilknyttet Dagmarsminde. Der holdes gudstjenester fredag formiddag i lige uger kl. 10.00-10.40. 

Har man pårørende på Dagmarsminde er man velkommen til at henvende sig til sognepræsten med henblik på den kirkelige betjening, samtaler m.m. 

 

Kontakt

For mere information og tilmelding, kontakt:

Ole Backer Mogensen

Sognepræst

Tlf.  4839 1057