Menighedslejr 2024

Græsted Kirke afholder menighedslejr i samarbejde med Græsted IM. I lige årstal er det en weekendlejr på Hvidekilde, og i ulige årstal er det en menighedsdag på Johannesskolen.

På denne side kan I høre bibeltimerne og foredraget "Bibelen på en time" fra lejren i 2024.