Menighedslejr

Græsted Kirke afholder menighedslejr i samarbejde med Græsted IM. I lige årstal er det en weekendlejr på Hvidekilde og i ulige årstal er det en menighedsdag på Johannesskolen.

På denne side kan I høre bibeltimerne og foredraget "Bibelen på en time" fra lejren i 2024.

Bibeltime 1 Bibeltime 2 Bibelen på en time