Vielser

Vielser

Græsted kirke er et dejligt sted at holde sin vielse, og medarbejderne vil gøre deres bedste for at gøre dagen til en festlig dag.

Det kommende brudepar henvender sig til en af sognepræsterne eller til kirkekontoret og aftaler dato og tid for vielse/kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab. Der tages forbehold for hvilken præst, der foretager vielsen, da dette skal afpasses med præsternes ferie og vagtplaner, men det vil ofte være afklaret i god tid forud for en vielse.  Hvis begge præster er forhindrede på en bestemt dag foretages vielser af præster fra nabosogne. 

Brudeparret skal tidligst 4 måneder før vielsen indhente en prøvelsesattest ved henvendelse til borgerservice i bopælskommunen. Dette gøres digitalt via www.borger.dk - vielseanmodning. I god tid inden vielsen kontakter brudepar og præst hinanden og afholder en samtale (ca. 2 timer), hvor vielsen forberedes og gennemgås.

Præsterne i Græsted foretager vielser udendørs og på andre lokationer, hvis parret har en naturlig tilknytning til Græsted kirke og sogn.

Præsterne i Græsted foretager ikke vielseshandling for personer af samme køn, her samarbejder vi med gode kollegaer i nabosogne.