Konfirmander

Konfirmander

I Græsted Kirke ønsker vi at hjælpe konfirmanderne til at formulere deres undren og deres tanker ved at være nysgerrige og spørgende. På den måde kan vi i fællesskab skabe relevant viden om det at være ung ind i en kirkelig sammenhæng.

Vi håber på, at de unge vil inddrage egne erfaringer og refleksioner. Vi siger farvel til gold vidensformidling og tankpasserpædagogik. Udgangspunktet er, at konfirmanderne ønsker at lære noget om både traditionen og troen, men også om, hvordan det kan have noget med dem og deres liv at gøre. Vi ønsker, at vi i fællesskab kan sætte ord på, hvad den kristne kirke står for.

Målet er, at konfirmationsundervisningen skal adskille sig fra skoleundervisningen ved at være forankret i den gudstjenestelige kontekst, derfor lægger vi også op til aktiv brug af gudstjenesterne. Vi ønsker at tage konfirmanderne seriøst sådan, som de er, ved at bruge de læringsstile, som er de fremherskende i dag – og som konfirmanderne derfor forudsættes at føle sig hjemme i.

Til brug for indskrivningen af konfirmanderne finder I herforoven på denne side et indskrivningsskema. Husk dog, at dette indskrivningesskema ikke må returneres digitalt, men skal afleveres til os personligt eller sendes med almindelig post. (IT-sikkerhed vedr. cpr. numre)

Indskrivningsaften

For holdet 2024/254 er der indskrivning for Alme skole d. xx.xx.xxxx kl. 18.00-19.00 og samme aften for Gribskolens klasser kl. 20.00-21.00. Her informeres om undervisningsforløbet.

Undervisningsdatoer for skoleåret 2024/2025

Gribskolen, Græsted afdeling:

Alle konfirmanderne fra Gribskolen undervises hele hverdage fra kl. 8.00-14.00. Der serveres morgenbrød, te og kaffe i den første pause. Her følger de enkelte undervisningsdage for skoleåret 2023/24:

2024

Datoer på vej...

2025

Datoer på vej...

Alme skole:

Onsdag morgener på Alme skole fra kl. 8.10-9.35. Undervisningen begynder første gang onsdag d. xx. september kl. 8.10-9.35. Dato på vej...

Konfirmationsdatoer

Konfirmationer for Alme skole ligger lørdag i den tredje weekend efter påskeferien. 

Konfirmationer for Gribskolen ligger lørdag og søndag i den fjerde weekend efter påskeferien.  

2025:

  • Alme skole: lørdag d. 10. maj
  • Gribskolen: lørdag d. 17. maj (tidligere A-spor, ST-klassen)
  • Gribskolen: søndag d. 18. maj (tidligere B-spor)

2026:

  • Alme skole: lørdag d. 25. april
  • Gribskolen: lørdag d. 2. maj (tidligere A-spor, ST-klassen)
  • Gribskolen:  Søndag d. 3. maj (tidligere B-spor)

2027:

  • Alme skole: lørdag d. 17. april
  • Gribskolen: lørdag d. 24. april (tidligere A-spor, ST-klassen)
  • Gribskolen: søndag d. 25. april (tidligere B-spor)

2028:

  • Alme skole: lørdag d. 6. maj
  • Gribskolen: lørdag d. 13. maj (tidligere A-spor, ST-klassen
  • Gribskolen: søndag d. 14. maj (tidligere B-spor)

Kirkekrydser

Se linket med vejledning i mulighederne for at optjene kirkekrydser.

Vejledning til Optjening af Kirkekrydser i Græsted.pdf