Konfirmation

Konfirmation

Ved skoleårets begyndelse modtager alle elever i 8. klasse på Gribskolen og på Alme skole en invitation til konfirmandindskrivning via skolens intranet. Konfirmandindskrivningen er en tidlig aften sidst i august eller først i september.

Alme skoles elever undervises af sognepræst Ole Backer Mogensen i morgentimerne onsdag på Alme skole.

Gribskolens elever undervises på to hold i Præstegaardsladen. Troels Toft underviser de elever, som i de små klasser går i B-sporet. Ole Backer Mogensen underviser det oprindelige A-spor.
Elever, der tidligere har gået på Tingbakkeskolen og har en tilknytning til Esbønderup og Villingerød sogne, undervises af sognepræst Else Korsholm, Esbønderup.

Elever, som går X-sporet, undervises af Ole Backer Mogensen sammen med A-holdet. Hvis det bliver nødvendigt, oprettes et selvstændigt hold fra nytåret.  

Undervisningen for Gribskolen, Græsted afdeling, placeres som heldagsundervisning, 7 hverdage fordelt over hele skoleåret og 1 lørdag i foråret.