Bisættelser og begravelser

Begravelse og bisættelse

Et flertal af danskere vælger at blive bisat. Ved bisættelser køres kisten efter højtideligheden i kirken til kremering, og nogle uger senere sættes urnen ned i gravstedet ved en urnenedsættelse.

Ved en jordbegravelse bæres kisten ud til det valgte gravsted og nedsænkes i graven. 

Ved dødsfald kan man lade bedemanden tage den første henvendelse til kirken. Men de pårørende er også velkomne til at kontakte præsten direkte med hensyn til tid og sted for begravelseshandlingen/bisættelsen.

Forud for en bisættelse/begravelse holdes et møde med præsten, hvor det praktiske forløb gennemgåes og aftales. Her bruges ofte god tid på livsfortællingen, så præsten kan holde en god levnedsbeskrivelse ved begravelsen. Forud for samtalen kan familien overveje 3-4 salmer, evt. indslag undervejs. Præsterne kommer gerne ud i hjemmet til samtalen, hvis hjemmet ligger indenfor Græsted sogn. Hvis vi ikke har kendt den afdøde, vil vi ofte bede jer medbringe et billede af afdøde til samtalen. 

Præsterne ved Græsted Kirke har begravelsesvagten på skift, så sognepræst Ole Backer Mogensen har bisættelsesvagten i 2 uger, hvorefter sognepræst Troels Toft har bisættelsesvagten i 1 uge. 

For valg af gravsted tages kontakt med kirkegårdsleder Bjarne Olsen.

Hvis familierne skulle ønske det, kan præsterne medvirke ved urnenedsættelsen.