Studiegrupper

I Græsted Sogn findes en lang række studiegrupper og bibelkredse med tilknytning til folkekirken.

En studiegruppe/bibelkreds kan bestå af 6-12 personer, som mødes regelmæssigt, ofte i et privathjem. En gruppe af den størrelse har den fordel, at man hurtigt lærer hinanden at kende, og derfor bliver samtalen om troen og livet med den kristne tro ofte både personlig og spændende. I disse grupper vil der også være bøn, læsning og samtale om tekster fra Bibelen og en eller anden form for fællessang.

Nogle grupper har eksisteret i årevis, andre opstår for en periode og så længe, der er et behov for gruppen. Nogle grupper mødes hver uge, andre kun en gang om måneden. Nogle grupper har mest karakter af at være en studiegruppe, andre lægger vægt på det sociale fællesskab. Nogle mødes en hel aften, andre blot en time eller to. Nogle grupper er for voksne, andre inkluderer børn.

Flere af disse grupper er åbne grupper, og interesserede er velkomne til at deltage.

Skulle du være interesseret i at høre mere eller blive tilknyttet en sådan gruppe, er du velkommen til at henvende dig til en af de følgende personer, som så vil formidle kontakten videre:

    • Ole Backer Mogensen: Tlf.: 4240 2889 (gruppe ud fra Græsted Kirke)

    • Hanna Kiel: Tlf. 6061 9263 (bibelkredse i Indre Mission)

    • Frants Hjorth: Tlf.: 5127 9331 (bibelkredse i Luthersk Mission)